• Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
  T: 973.49.23.26

 • Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
  T: 973.49.23.26

CONEIX EL TEU COTXE

SISTEMA D'ESCAPAMENT

El sistema d'escapament ha de realitzar diverses funcions:

Conduir de manera segura els gasos d'escapament del motor a la part posterior del vehicle

Reduir el nivell sonor del motor

Mantenir el rendiment del motor

Reduir o eliminar certes emissions del motor

És molt difícil determinar la vida d'un sistema d'escapament. Hi ha molts factors involucrats, com ara el clima regional, el tipus de conducció i si el sistema és senzill o doble. No obstant això, com a regla pràctica general, l'esperança de vida típica d'un sistema d'escapament del mercat d'accessoris d'alta qualitat hauria de ser propera als dos o tres anys, depenent dels hàbits de conducció i dels factors esmentats anteriorment.

Una de les principals causes de la fallada de les peces del sistema d'escapament és la corrosió interna que es produeix com a conseqüència de la humitat àcida que es produeix químicament per la combustió de l'aire i la gasolina al motor. Com que aquests àcids estan en contacte amb l'interior del sistema d'escapament, el deteriorament d'aquestes peces es produeix principalment des de dins cap a fora.

La humitat àcida és més destructiva quan les peces tant del motor com del sistema d'escapament romanen fredes. Quan el motor i el sistema d'escapament estan completament calents, els gasos calents que surten pel sistema d'escapament evaporen l'àcid condensat i l'envien a l'exterior pel tub d'escapament. Com a resultat d'això, les peces que estan més a prop del motor s'escalfen primer, romanen calentes més temps i es deterioren més lentament que les peces que estan més enrere en el sistema. Per tant, els múltiples d'escapament, els tubs i els convertidors catalítics tendeixen a tenir una esperança de vida molt més gran que els tubs d'escapament, els silenciadors o els tubs d'escapament finals.

A causa dels àcids que es produeixen durant la combustió, el sistema d'escapament és una de les poques parts d'un vehicle que continua desgastant-se fins i tot encara que el motor no funcioni i el vehicle estigui aturat.

Els sistemes d'escapament també fallen per efecte de la corrosió externa causada per la sal i altres agents químics que s'utilitzen en les carreteres a l'hivern per augmentar la seguretat del trànsit.

La línia d'escapament té els elements bàsics següents:

 • Col·lector de gasos - Recull els gasos generats per les explosions del motor.

 • Element catalitzador - Redueix la quantitat d'elements nocius dels gasos.

 • Silenciadors que redueixen la velocitat dels gasos i el soroll que generen les explosions del combustible al motor.

Els símptomes següents són indicatius del deteriorament del sistema d'escapament:

 • Vibracions o colpejament - Indiquen que algun element de subjecció del sistema d'escapament està danyat.

 • So greu, com el dels vehicles de competició - Indica que hi ha algun trencament o fissura en la línia d'escapament.

 • Pèrdua de potència - Indica el bloqueig de l'element catalitzador.