• Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
    T: 973.49.23.26

  • Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
    T: 973.49.23.26

CONEIX EL TEU COTXE

LUBRICANT DE MOTOR

Les principals funcions que ha de complir el lubricant són la reducció de la fricció per disminuir el consum i millorar el rendiment del motor, protegir els elements mecànics contra el desgast i la corrosió, mantenir net el conjunt de peces del motor arrossegant les impureses que finalment s'eliminen amb la substitució del lubricant i contribuir a l'evacuació de la calor generada en el motor.

No només el quilometratge deteriora el lubricant del motor. El fregament intern de les peces del motor genera, per despreniment, restes metàl·liques abrasives. Aquestes restes acaben barrejant-se amb l'oli i donant-li aquest to negrós que s'aprecia en la vareta que mesura el nivell del càrter. El filtre d'oli elimina parcialment aquestes partícules, però va perdent efectivitat amb l'ús.

També els subproductes derivats de la combustió i l'oxidació pel contacte de l'oli amb l'aire afecten el lubricant i en degraden les propietats. Per això, a fi d'assegurar la integritat mecànica del nostre vehicle, és important canviar el filtre i l'oli segons els intervals que recomana el fabricant.

La diversitat de motors (pel que fa al tipus de combustible, a les prestacions, al grau de duresa de funcionament, etc.) fa que no tots els olis lubricants siguin apropiats per a tots els motors. Per determinar el lubricant apropiat per a un determinat motor s'han de tenir en compte una sèrie de factors que estan determinats per dues classificacions fonamentals: «classificació en funció de la viscositat» i «classificació en funció de les prestacions mínimes del lubricant».

Classificació del lubricant en funció de la viscositat

La viscositat del lubricant s'especifica a través de la classificació SAE (Societat d'Enginyers Americans de l'automòbil).

Dos números separats per la lletra W (Winter) defineixen les característiques de viscositat de l'oli en fred i en calent.

El primer número seguit de la lletra W defineix la viscositat en fred: 10W, 5W, 0W... Com més baix és el número, més fluid és el lubricant en fred.

El segon número indica la viscositat en calent: 30, 40, 50... Com més elevat sigui el número, més viscós serà l'oli en calent.

Per exemple: 10W-40, indica la viscositat de l'oli mesurada a -18 graus i a 100 graus, en aquest ordre. Només fa referència al fet que el producte es comporta en fred com un SAE 10 i en calent com un SAE 40. Per tant, per a una major protecció en fred s'ha d'utilitzar un oli que tingui el primer número tan baix com sigui possible. Per obtenir un major grau de protecció en calent, s'ha d'incorporar un oli que tingui un número elevat en la segona posició.

La correcta elecció del grau de viscositat del lubricant és molt important per preservar la durada del motor. En climes freds, triar un lubricant fluid permet reduir el desgast del motor durant les fases d'arrencada, ja que l'oli arriba més ràpidament a totes les peces del motor.

La classificació SAE no és un indicador de la qualitat de l'oli. La qualitat de l'oli està determinada per la classificació API.

Classificació del lubricant en funció de la qualitat

Aquesta classificació ordena el lubricant en funció del grau d'exigència a què el sotmetrà el motor. És a dir, defineix el nivell de prestacions mínimes del lubricant.

La regulació dels lubricants en funció de la qualitat està determinada per la classificació API (American Petroleum Institute). Aquesta classificació diferencia entre motors de gasolina i motors dièsel.

En olis per a motors de gasolina es va establir la lletra «S» de «spark» (espurna en anglès) per relacionar amb el principi d'ignició per espurna que s'utilitza en aquest tipus de motors, seguida d'una de les lletres A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, on els requisits de qualitat són més grans a mesura que progressa la lletra de l'alfabet. En la taula següent es pot apreciar l'evolució de la classificació API dels olis per a motors de gasolina.

En olis per a motors dièsel, la nomenclatura utilitza la lletra «C» de la paraula anglesa «compression», ja que es tracta d'olis per a motors el principi d'ignició dels quals és per compressió, i una lletra en sèrie alfabètica, A, B, C, D, E , F, G, H, que representa l'evolució del nivell de qualitat.