• Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
  T: 973.49.23.26

 • Camí del Serrat, s/n , 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
  T: 973.49.23.26

CONEIX EL TEU COTXE

AMORTIDORS

La funció principal de l'amortidor és assegurar el contacte correcte i continu del pneumàtic amb el terra.

Els amortidors, juntament amb els pneumàtics i els frens, són els elements de seguretat de l'automòbil que estan sotmesos a un desgast més gran.

L'amortidor complementa la tasca de la suspensió i evita les oscil·lacions laterals i verticals del vehicle. El seu funcionament és simple. Consisteix en un pistó que llisca per l'interior d'un cilindre ple d'oli o gas. Uns forats permeten el pas del contingut entre les dues cavitats que crea el pistó en lliscar.

Amb l'ús i les pèrdues de gas o d'oli, els amortidors es degraden progressivament, però és difícil detectar quan han deixat de funcionar adequadament. El comportament del cotxe empitjora de mica en mica, de manera que el conductor s'acostuma inconscientment al canvi. El problema per a la nostra seguretat és que l'absència d'un amortiment adequat es farà patent en situacions complicades, ja que aquest element és el que garanteix el contacte constant del pneumàtic amb l'asfalt.

La durada dels amortidors és variable i depèn de diverses causes com la forma de conducció, la càrrega transportada o l'estat de les carreteres. Tanmateix, com a norma general és recomanable revisar els amortidors cada 20.000 km i canviar-los cada 50.000 km aproximadament. En qualsevol cas, sempre han de prevaler els intervals proposats pel fabricant.

Uns amortidors desgastats presenten els símptomes següents:

 • En una frenada enèrgica el morro del cotxe descendeix de manera pronunciada.

 • Adherència escassa en revolts

 • Pèrdues d'oli a l'exterior de l'amortidor.

 • Inestabilitat de la direcció.

 • Després d'un sot es produeixen rebots excessius (manca d'amortiment).

 • Desgast irregular dels pneumàtics, tot i tenir la direcció correctament alineada.